Als artiest krijg je in de muziekwereld te maken met gage in plaats van loon. Het verschil tussen de twee begrippen zit in hoe je belasting gaat betalen. Gage wordt opgegeven als resultaat uit overige werkzaamheden, in tegenstelling tot loon dat wordt opgegeven als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Om het nog gemakkelijker voor je te maken krijg je dan ook nog eens met de volgende begrippen te maken: uitkoopsom, bruto-bruto gage, bruto gage en netto gage. Deze begrippen worden hieronder kort uitgelegd. Mocht je er meer over willen weten, neem dan contact met ons op of bezoek de website: http://www.artiestenverloningen.nl

In tegenstelling tot de meeste andere beroepsgroepen wordt bij een artiest bijna nooit een bruto gage afgesproken, maar meestal een netto gage of een bruto-bruto gage. Hieronder vind je wat de verschillen zijn tussen de verschillende soorten gages.

 

Uitkoopsom
Dit zijn de kosten voor de opdrachtgever (excl. BTW). Wanneer de verloningskosten voor rekening van de opdrachtgever zijn, worden deze opgeteld bij de uitkoopsom. Wanneer de verloningskosten voor rekening van de uitvoerende zijn, zijn deze in de uitkoopsom inbegrepen:

Als verloningskosten voor rekening uitvoerende:
uitkoopsom = bruto-bruto gage + verloningskosten

Als verloningskosten voor rekening opdrachtgever:
uitkoopsom = bruto-bruto gage.

Bruto-bruto gage
Dit zijn de totale loonkosten voor de inhoudingsplichtige. Dat is dus het bedrag dat de inhoudingsplichtige moet betalen aan de artiest plus de werknemers- en werkgeverslasten die moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Bruto-bruto gage = netto gage + werknemerslasten + werkgeverslasten

Bruto gage
De bruto gage is het bedrag dat de artiest krijgt uitbetaald plus de werknemerslasten die moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Bruto gage = netto gage + werknemerslasten

Netto gage
Dit is de gage dat de artiest ontvangt na aftrek van de wettelijk verplichte inhoudingen.

Netto gage = bruto-bruto gage – werknemerslasten – werkgeverslasten
Netto gage = bruto gage – werknemerslasten

Wil je meer weten over de financiele kant van artiest zijn, dan kun je informatie vinden op http://www.artiestenverloningen.nl. Daarnaast vind je op de site van de belastingdienst de gage verklaring om aangifte te doen.

Gageverklaring:
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/gageverklaring_artiesten_beroepssporters_lh0242z15plfol.pdf

Kopie ID/paspoort