Als artiest krijg je in de muziekwereld te maken met gages in plaats van loon. Het verschil tussen de twee begrippen zit in hoe je belasting gaat betalen. Ook wordt bij een artiest bijna nooit een bruto gage afgesproken, maar meestal een netto gage of een bruto-bruto gage. Hieronder lees je wat de verschillen zijn.

Betalingen in de muziekwereld

Gage wordt opgegeven als resultaat uit overige werkzaamheden, in tegenstelling tot loon. Loon wordt opgegeven als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Als artiest krijg je ook te maken met de volgende begrippen: uitkoopsom, bruto-bruto gage, bruto gage en netto gage. Deze begrippen worden hieronder uitgelegd. Mocht je er meer over willen weten, neem dan contact met ons op dan helpen we je verder, of lees hier meer informatie.

Uitkoopsom

Dit zijn de kosten voor de opdrachtgever (excl. BTW). Wanneer de verloningskosten voor rekening van de opdrachtgever zijn, worden deze opgeteld bij de uitkoopsom. Wanneer de verloningskosten voor rekening van de uitvoerende zijn (de artiest), zijn deze in de uitkoopsom inbegrepen:

Als verloningskosten voor rekening uitvoerende:
uitkoopsom = bruto-bruto gage + verloningskosten

Als verloningskosten voor rekening opdrachtgever:
uitkoopsom = bruto-bruto gage.

Bruto-bruto gage

Dit zijn de totale loonkosten voor de inhoudingsplichtige. Dat is dus het bedrag dat de inhoudingsplichtige moet betalen aan de artiest plus de werknemers- en werkgeverslasten die moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Bruto-bruto gage = netto gage + werknemerslasten + werkgeverslasten

Bruto gage

De bruto gage is het bedrag dat de artiest krijgt uitbetaald plus de werknemerslasten die moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Bruto gage = netto gage + werknemerslasten

Netto gage

Dit is de gage dat de artiest ontvangt na aftrek van de wettelijk verplichte inhoudingen.

Netto gage = bruto-bruto gage – werknemerslasten – werkgeverslasten
Netto gage = bruto gage – werknemerslasten

Gageverklaring

Download hier een Gageverklaring van de belastingdienst om te gebruiken bij een optreden. Hier vind je ook meer informatie over de gageverklaring.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de financiele kant van artiest zijn, dan kun je informatie vinden op http://www.artiestenverloningen.nl. Daarnaast vind je meer informatie op de website van de belastingdienst.