Subsidies:

Provincie Groningen

Vind hier (scroll naar beneden naar kopje Cultuur) subsidies van de Provincie Groningen op het gebied van cultuur en lees er meer over.

Gemeente Groningen

Lees hier meer over het cultuurbeleid van Gemeente Groningen (stad) en de verschillende incidentele subsidieregelingen waarop een beroep gedaan kan worden.

Overige gemeenten in provincie Groningen

Iedere gemeente in Groningen is verantwoordelijk voor zijn eigen lokale cultuurbeleid. Informeer bij jouw gemeente naar hun cultuurbeleid en subsidies.

Fondsen:

Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het landelijke cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland. Geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten heeft sinds 2011 nieuwe subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook bands, acts én individuen gebruik van kunnen maken. Klik hier voor meer informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil je subsidie aanvragen voor een vorm van amateurkunst? Doe dat dan hier, bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Je denkt misschien dat je hiermee niet geassocieerd wilt worden, aangezien het woord ‘amateur’ er in voorkomt. Maar laat je daardoor zeker niet weerhouden, dit fonds biedt namelijk kansen!

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds is een particulier fonds wat projecten ondersteunt op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland, door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Werkterreinen: podiumkunsten; beeldende kunst; monumentenzorg; geschiedenis; letteren, natuur en wetenschap. Het fonds heeft een afdeling in elke provincie. Het Cultuurfonds vind je hier. Lees meer over de subsidiemogelijkheden en hoe aan te vragen. Het Cultuurfonds staat zeer open voor aanvragen vanuit de popmuziekhoek hebben ze bij ons aangegeven, dus grijp je kans.

Voordekunst.nl

Platform voor crowdfunding. Onnoemelijk veel muzikanten hebben hier met succes een crowdfundingcampagne opgezet. Check it out.

VSBfonds

Particulier fonds dat onder andere donaties beschikbaar stelt aan projecten met betrekking op kunst en cultuur. Zie hier voor meer info.

SENA Muziekproductiefonds

Dit is een particulier fonds van Sena voor professionele musici die een CD in eigen beheer willen uitbrengen. Bij het Sena Muziekproductiefonds kunnen professionele muzikanten, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige plaatopname, een aanvraag doen voor financiële ondersteuning, die voor tweederde uit een schenking en een derde uit een (renteloze) lening bestaat. Hiermee geeft Sena muzikanten de gelegenheid opnamen van goede en exploiteerbare kwaliteit te maken die zowel op een fysieke drager als digitale content kunnen worden geëxploiteerd.

Kijk hier voor meer info.

Dutch Music Export

Het Dutch Music Export beleid staat voor een structurele en duurzame aanpak van een brede laag van internationaal actieve en succesvolle artiesten en dj’s binnen de verschillende genres van de popmuziek in zowel de mainstream- als nichemarkt.

Dutch Music Export opereert onder toezicht van de Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. Regelingen, uitvoering en beleid worden jaarlijks geëvalueerd door de betrokken partners.