Bevrijdingsfestival Groningen neemt extra veiligheidsmaatregelen voor editie 2018

Op 5 mei staat het Stadspark weer in het teken van het stilstaan bij en vieren van de vrijheid. Met optredens van onder meer Triggerfinger, 2manydjs, Aurora, De Likt, Jungle by Night, Joost, Famke Louise, helikopteract Ronnie Flex, de goede weersverwachtingen en een zaterdageditie verwacht de organisatie ruim 100.000 bezoekers. Om iedereen de ruimte te geven om de vrijheid te vieren, treft het festival extra veiligheidsmaatregelen.  

In 2017 kende Bevrijdingsfestival Groningen ondanks de mindere weersomstandigheden een drukbezochte editie. Het exclusieve optreden van Tom Odell en de in korte tijd snel toegenomen populariteit van rapper Boef droegen hieraan bij. Met name bij dj-podium Dansen bij de Bus en Sena Performers Stage was de toestroom van publiek bij tijden te groot. Dit bracht veiligheidsrisico’s met zich mee.  

 In nauw overleg met beveiliging, de gemeente en veiligheidsdiensten heeft de organisatie daarom dit jaar extra geïnvesteerd in personeel en materialen om de veiligheid van het evenement te verbeteren. Zo is Sena Performers Stage voor het eerst een open podium in plaats van een tent, waar de bezoekersdruk, met name bij slecht weer, snel kan oplopen. Ook worden zowel Sena Performers Stage als Dansen bij de Bus, de twee podia met het hoogste risicoprofiel, voorzien van entreepoorten. Deze bieden de mogelijkheid om in- en uitgaande bezoekersstromen beter te reguleren en deze terreinen, indien noodzakelijk, af te sluiten.  

Ook op andere fronten is het veiligheidsaspect meegenomen, zoals de programmering. Zo wordt de line-up niet aangevoerd door één alom bekende hoofdact, maar staan er uiteenlopende publiekstrekkers op het programma die verspreid over de dag optreden. Daarnaast is er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om Ronnie Flex & Deuxperience en Famke Louise, artiesten die dezelfde grote doelgroep aanspreken, gelijktijdig te programmeren op verschillende podia, om een te grote toestroom bij één van beide locaties te voorkomen. 

Naast alle maatregelen doet het Bevrijdingsfestival ook graag een oproep aan bezoekers om hun steentje bij te dragen aan de veiligheid van het evenement. Met een goed muzikaal en inhoudelijk programma en de positieve weersverwachtingen wordt het ongetwijfeld een mooie feestdag, maar heeft ook het publiek een verantwoordelijkheid. Het advies: pas goed op jezelf en pas goed op de ander. En neem een trui mee, voor als de zon ondergaat.  

Bevrijdingsfestival Groningen presenteert op 5 mei ruim 50 acts, verspreid over 6 podia. Ook zijn er allerlei activiteiten in het Stadspark rond het thema ‘Geef vrijheid door’. Het festival komt mede tot stand dankzij de steun van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds.