Open call voor jonge noordelijke cultuurmakers in Friesland, Groningen en Drenthe.

Ben jij een jonge noordelijke cultuurmaker op zoek naar vernieuwing en een discipline overstijgende benadering, die Up North optimaal wil benutten om jezelf te ontwikkelen en tot een bijzondere producties te komen, dan zijn ze benieuwd naar je ideeën!

Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij gebruiken ze een brede definitie van urban- en popcultuur die alle kunstvormen raakt. Urban- en popcultuur zijn discipline overschrijdend en verbindend, van muziek, dans, poëzie, spoken word, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode, theater en de opzettelijke vermenging en onderlinge confrontatie van deze kunstvormen.

We roepen je hierbij op je ideeën en plannen in te dienen voor zondag 13 oktober 2019. Uit de ingediende ideeën en plannen worden drie concepten per provincie (Friesland, Groningen en Drenthe) geselecteerd. De geselecteerde makers worden uitgenodigd voor een pitch op zondagmiddag 27 oktober 2019. De ideeën en plannen moeten publiekelijk presenteerbaar zijn. Een panel gaat die middag in gesprek met de makers en selecteert hieruit één idee per provincie, die samen met de makers gerealiseerd worden door de Popfabryk (Friesland), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Drenthe).

Er is budget voor inzet experts (uitvoerend en/of ondersteunend), geluid/licht, studio en repetitie ruimte, materialen, etc. en het productietraject wordt ondersteund in organisatie, invulling en uitvoering. Wat er nodig is is natuurlijk heel erg afhankelijk van het soort productie. Denk groot, alle ideeën zijn welkom! Voorwaarde is dat het een productie wordt van minimaal 15 minuten, de grenzen van disciplines en genres opgezocht worden, een interdisciplinair karakter heeft in maakproces en/of eind productie.

Jonge noordelijke cultuurmakers, duo’s of collectieven kunnen ideeën en plannen tot en met 13 oktober 2019 mailen naar info@upnorth-lab.nl.

Heb jij interesse en wil je meer weten?
Stuur dan een mail naar info@urbanhousegroningen.com (Urband House Groningen) of info@popfabryk.nl (Popfabryk) of info@garagetdi.nl (Garage TDI) dan nemen we contact op voor een afspraak om jouw vragen te beantwoorden en je idee of plan te voorzien van feedback en suggesties voordat je het indient.

Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit de Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPgroningen, Kunst Cultuur en Keunstwurk. Up North is een project gericht op duurzame talentontwikkeling voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de urban- en popcultuur.

Up North wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en We the North.

UP NORTH

foto: Pablo Ter Borg