Muzieksector en het coronavirus: noodpakket voor ondernemers en zzp’ers

Dinsdagavond 17 maart heeft de regering een pakket van financiële maatregelen aangekondigd om ondernemers en zzp’ers die worden getroffen door het coronavirus tegemoet te komen. De komende drie maanden wordt er tot 20 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden.

Tijdens de presentatie van het steunpakket werd de culturele sector expliciet benoemd als één van de sectoren die hard worden getroffen. Hieronder de meest belangrijke maatregelen uit het noodpakket.

Doorbetaling lonen van werknemers die door corona thuis zitten

Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV maximale werktijdverkorting aanvragen. Bij goedkeuring zal de overheid maximaal 90 procent van het salaris betalen. Dit was 75 procent. De overheid stelt als voorwaarde dat bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon zelf doorbetalen.

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Hard getroffen ondernemers krijgen 4.000 euro

Ondernemers die direct worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzetten (bijna) compleet zien teruglopen, krijgen de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Ook sectoren als schoonheidssalons en kappers kunnen de regeling aanvragen, aangezien zij in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De onderneming moet wel buiten de eigen woning gevestigd zijn. De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt.

Zzp’ers krijgen een uitkering van drie maanden

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen voor drie maanden een uitkering aanvragen bij hun gemeenten. Het gaat om een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Deze uitkering is een gift. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager. Er vindt dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets plaats.V oor de regeling wordt een versnelde procedure opgezet, maar het kabinet waarschuwt dat deze regeling nog juridisch uitgewerkt moet worden. Het kan daardoor nog enige tijd duren voordat zzp’ers de uitkering kunnen aanvragen.

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen later hun belastingen betalen. Zodra de aanvraag is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Verschuldigde invorderingsrentes die normaal betaald moeten worden nadat de betalingstermijn is verstreken, gaan van 4 naar bijna 0 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die betaald moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen

Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Dit is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro, al wordt het plafond tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro.

De overheid staat voor vijftig procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan bedrijven te verstrekken. Voor de maatregel trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit.

‘Vraag geen geld terug van aangekochte tickets’

Naast de genomen maatregelen, heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) consumenten opgeroepen om geen restitutie aan te vragen van aangekochte tickets van geannuleerde evenementen. Volgens de minister zou de culturele sector dat op dit moment niet aankunnen.

“Wacht er in elk geval even mee, het geld voor dat kaartje had je toch al uitgegeven”, zegt Van Engelshoven. “Of neem een voucher, zodat de instellingen weten dat je later terugkomt. Een crisis als deze komen we als samenleving alleen te boven als we ook een beetje solidair zijn en naar elkaar omzien”, vervolgt de minister. “Als we nu allemaal tegelijk onze kaartjes terug gaan vragen, vraag je op dit moment van zo’n sector net iets te veel.”

VVEM

De VVEM hoopte eerder deze week al op maatregelen. Nu deze er zijn wordt er tevreden gereageerd. Willem Westermann: “We zien dat de overheid de nood van het bedrijfsleven, groot en klein, goed ziet en stevige maatregelen heeft aangekondigd. ‘Evenementen’ werden specifiek in de aankondiging van het maatregelenpakket genoemd. Gelukkig is een deel van de maatregelen ook al snel toepasbaar. Als brancheorganisatie is de VVEM nu druk bezig te sturen op de mogelijke aanvullende branchespecifieke maatregelen. Hoe dat gaat uitwerken is nog niet duidelijk maar we hopen en verwachten daar snel nieuws over te kunnen melden.”

Alle noodmaatregelen vind je hier.