Reminder: je hebt nog tot 31 mei de mogelijkheid om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds

Reminder: je hebt nog tot zondag 31 mei de mogelijkheid om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds (tot 1 juni 2020) via het online aanvraagformulier.

Dutch Music Export

Dutch Music Export heeft helaas moeten constateren dat Nederlandse artiesten binnen de popsector in de afgelopen weken regelmatig in financiële problemen zijn geraakt door het afzeggen van buitenlandse concerten en (showcase) festivals door (lokale) buitenlandse overheden, dit als gevolg van de huidige internationale Corona-maatregelen.

Dutch Music Export doet er op dit moment alles aan om Nederlandse artiesten bij te staan waar mogelijk en geplande activiteiten voor het najaar op een reële manier zo goed mogelijk in stand te houden. We zien echter dat dit in een aantal gevallen niet voldoende is om artiesten zelf de geleden schade in zijn geheel te laten opvangen, zeker niet daar overheidsmaatregelen ‘op maat’ onmogelijk zijn.

Om hulp te bieden aan deze Nederlandse artiesten stelt het Fondspodiumkunsten Dutch Music Export in staat om een tegemoetkoming in de geleden schade te vergoeden.

Hoe werkt het DME Corona Hulpfonds?

Op basis van het DME Corona Hulpfonds kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd onder voorwaarde dat er sprake is van annulering van buitenlandse optredens waardoor reeds gemaakte kosten niet konden worden terugverdiend of vanwege extra kosten voor repatriëring uit het buitenland.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?

De tegemoetkoming in de kosten is afhankelijk van de hoogte van de kosten alsmede de totale omvang van het aantal aanvragen. Dutch Music Export stelt op dit moment een bedrag van 150.000 euro beschikbaar waarbij pro rata zal worden gekeken naar de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming per artiest.

Wie kan een beroep doen op het hulpfonds?

Alle Nederlandse artiesten binnen het genre popmuziek, die geconfronteerd zijn met onvoorziene kosten als gevolg van het afzeggen van buitenlandse optredens of repatriëring uit het buitenland vanwege de internationale Corona maatregelen, kunnen een beroep doen op het DME Corona Hulpfonds.

Wat wordt er bedoeld met onvoorziene kosten?

Het betreft hier de out of pocketkosten voor reis, verblijf en visa alsmede voor productie en promotie. Het betreft dus nadrukkelijk reeds gemaakte kosten die direct betrekking hebben op internationale optredens en waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan voor 16 maart 2020, en waarvoor onderliggende bewijsstukken (facturen, contracten) beschikbaar zijn. Inkomstenverlies van de artiest (en hun vertegenwoordigers), is geen schade in het kader van deze regeling.

Wanneer wordt de tegemoetkoming verstrekt?

Binnen 10 dagen na afloop van de periode waarin een beroep kan worden gedaan op het DME Corona Hulpfonds, zal Dutch Music Export de artiest berichten over de definitieve hoogte van de tegemoetkoming. Na ontvangst van een factuur, zal binnen 10 dagen tot betaling worden overgegaan.

Hoe en wanneer kan een beroep worden gedaan op het noodfonds?

Vanaf 4 mei 2020 tot uiterlijk 1 juni 2020 is het mogelijk om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds via de website van Dutch Music Export. Aanvragen vinden plaats op basis van een aanvraagformulier.  Download hier het benodigde kostenoverzicht formulier. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Overige subsidies

Kosten die (geheel of gedeeltelijk) gedekt zijn door andere subsidies en overheidsmaatregelen of kosten welke reeds gedekt zijn via subsidies bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) of andere (buitenlandse) partijen komen niet in aanmerking voor vergoeding bij het DME Corona Hulpfonds.

Meer weten over het Dutch Music Export Corona Hulpfonds? 

Voor al uw vragen kun u contact met ons opnemen via info@dutchmusicexport.nl