Het Noodfonds Muziek

Het Noodfonds Muziek biedt auteurs, componisten, musici, muziekuitgevers en producenten financiële ondersteuning ten tijde van deze ongekende crisis. De zwaarst getroffen rechthebbenden die voldoen aan de gestelde criteria kunnen een bijdrage uit dit noodfonds aanvragen.

Door wie is het opgericht?
Dit Noodfonds Muziek is opgericht is een samenwerking van Buma/Stemra, Sociaal Fonds Buma en het Sociaal-Cultureel Fonds van Sena en krijgt een bijdrage van het Spotify COVID-19 Music Relief Fund.

Welke ondersteuning biedt het Noodfonds Muziek?
Financiële ondersteuning in de vorm van een bijdrage voor de zwaarst getroffen rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena.

Wanneer kom je in aanmerking voor het fonds?
Auteurs, componisten en uitgevers die lid zijn van Buma en/of aangesloten zijn bij Stemra en musici en producenten die rechthebbende zijn van Sena. Er is een inkomenstoets over de jaren 2018 en 2019 van toepassing.

https://www.noodfondsmuziek.nl