Financiële ondersteuning voor podia om aan aan de 1,5 meterregels te voldoen

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. De aanvragen kunnen, per categorie, binnen een bepaalde tijd gedaan worden. Voor muziekpodia is dat tussen 14 en 18 september.

Muziekpodia kunnen vanaf 14 september steun aanvragen

Via de website van het Kickstart Cultuurfonds kun je als poppodium vanaf 14 september 10.00 uur t/m 18 september 16.00 uur de financiële steun aanvragen. Je aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen, lees hier meer en stuur je aanvraag in!

 Waarvoor kun je de ondersteuning als podia aanvragen?

  • Eenmalige kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5 metercriteria
  • Eenmalige kosten om kassa-apparatuur en ticketing (bijvoorbeeld timeslots) aan te passen aan de 1,5 metercriteria
  • Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5-metercriteria
  • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren, extra beveiligers). Deze kosten mogen worden opgevoerd vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot uiterlijk 31 december 2020.

Streaming, programmering en marketing komen niet in aanmerking. Lees meer op de website van Het Kickstart Cultuurfonds!

Voor wie is de financiële steun?

Het fonds is er voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland.  Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.