Heb of ken jij Ruimte voor Cultuur?

Door de coronamaatregelen hebben veel makers, zoals theater- of zangverenigingen, grotere ruimtes nodig om te repeteren of te presenteren. VRIJDAG Advies organiseert daarom de actie Ruimte voor Cultuur! Heb of ken jij een ruimte? Mail het naar VRIJDAG advies!

Ruimte voor Cultuur

Heb jij ruimte beschikbaar of ken jij een goede plek? Geef het door via advies@bijvrijdag.nl. Zij leggen de verbinding met de culturele verenigingen die op zoek zijn. Vermeld in je e-mail de afmetingen, voorzieningen (zijn er bijv. stoelen of instrumenten) en wanneer de ruimte beschikbaar is.

Meer dan 200.000 Groningers maken kunst in hun vrije tijd. Ze doen dit alleen of samen, in groepsverbanden als bands, koren, orkesten, theatergezelschappen of fanfares. Veel van deze groepen hebben door de coronamaatregelen grotere ruimtes nodig om te repeteren of te presenteren. Met deze actie worden organisaties en bedrijven gezocht die ruimte beschikbaar hebben. Dit kunnen reguliere ruimtes zijn zoals buurthuizen en culturele instellingen, maar ook ruimtes zoals sportzalen, bedrijfsruimtes (bijv. een kantine), zalencentra, kerken etc.

Check meer info en welke organisaties al meedoen via de website van VRIJDAG advies.