Werktuig PPO cofinanciert jouw professionele ontwikkeling

Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, of Werktuig PPO. Een fonds voor de creatieve wereld tijdens corona dat jouw ontwikkeling cofinanciert!

Als jij investeert in je eigen professionele toekomst, dan investeert PPO met je mee!

PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en loopbaankansen van werkenden en werkzoekenden in de creatieve of culturele sector. PPO financiert 1/3 van de totale kosten van je ontwikkelplan met een maximum van €2.000,- (inclusief BTW). Ze gaan ervan uit dat je werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt. Ben je ZZP’er en heb je in deze tijd geen opdrachtgever? Dan kan gekeken worden naar een tijdelijke extra bijdrage vanuit PPO.

Lees meer informatie op de website van Werktuig PPO, check of je in aanmerking komt en vraag de ondersteuning aan!

Samenwerkingsverband creatieve en culturele sector

Werktuig PPO is een initiatief van Platform ACCT (arbeidsmarkt creatieve en culturele toekomst), een samenwerkingsverband van alle lagen in de creatieve en culturele sector. Het platform en fonds worden ondersteund door het ministerie van OCW.