De culturele zzp’er vs Corona – een handleiding

Zakt de moed ons al in de schoenen? Nee nee! Hier en daar komen er steeds weer wat meer steunfondsen de hoek om kijken. We lichten er weer even een paar voor je uit.

INDIVIDUELE ZZP’ERS EN AMBACHTSBEOEFENAARS | FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
Corona heeft impact gehad op de wijze waarop je je vak kunt uitoefenen. De toekomst van het uitoefenen van je werk voorziet misschien nieuwe uitdagingen of vraagt om nieuwe skills. Met deze regeling willen ze je deze kans bieden.

Voor wie is deze regeling?
Culturele zzp’ers werkzaam in cultuurparticipatie- of -educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (we vragen je een inschrijving van maximaal 3 maanden oud mee aan te leveren).

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

CULTUURMAKERS VAN NU | FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
Deze hebben we al eens eerder genoemd, maar Cultuurmakers van nu is een laagdrempelige regeling voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd. Er is nog geld beschikbaar!

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling is bedoeld voor cultuurmakers die actief zijn op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin de cultuurmakers centraal staan.

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

PPO BIJDRAGE | KUNSTRAAD GRONINGEN 
Op 18 september 2020 is het ‘reguliere’ programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele en creatieve sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP’ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Naast formele scholing gaat het hierbij ook om andere activiteiten zoals coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken.

Voor wie is deze regeling?
Culturele en creatieve zzp’ers wonend in de provincie Groningen kunnen vanaf 22 februari 2021 een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. De regeling van de Kunstraad Groningen kent een maximum van € 1.800 bovenop een goedgekeurde aanvraag van het Platform ACCT. Hierdoor hoeft de ZZP’er nog maar een klein deel, minimaal 10%, van de kosten van het persoonlijke ontwikkelplan zelf te financieren.

Voor vragen over de provinciale bijdrage kan je mailen naar ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl

Kijk ook vooral even naar dit bericht of naar onze subsidies en fondsen pagina voor meer regelingen.