Fieldlab resultaten: evenementen onder voorwaarden mogelijk

The results are in! Zelfs als de besmettingscijfers in Nederland ernstig of zeer ernstig zijn, moet het mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden evenementen te organiseren aldus Fieldlab.

Voor elk risiconiveau stelt Fieldlab Evenementen concrete maatregelen voor:

Risiconiveau zeer ernstig
Het is niet raadzaam om muziek-, film- of overige festivals te organiseren. Ook is het raadzaam om evenementen zonder vaste plaatsen, zoals popconcerten of indoordance-events, alleen voor zittend publiek en met een maximale bezetting van 50 procent te organiseren.

Risiconiveau ernstig
Festivals zijn mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. Daarnaast kunnen culturele instellingen en evenementen met een vaste plek voor iedere bezoeker 75 procent van het totale aantal mogelijke bezoekers verwelkomen. Alle bezoekers moeten wel van tevoren getest worden.

Risiconiveau zorgelijk
Theatervoorstellingen, concerten met zittend publiek, zakelijke congressen en seminars kunnen plaatsvinden zonder test vooraf, mits de ventilatie op orde is. Bij de evenementen kan 100 procent van de beschikbare capaciteit benut worden. Van de bezoekers wordt wel verlangd dat zij in beweging een mondkapje dragen en dat het publiek gereguleerd in- en uitstroomt, op afstand en met tijdsloten. Voor (professionele) sportevenementen, evenementen zonder vaste plaatsen en festivals en doorstroomlocaties wordt een test vooraf wel geadviseerd.

Risiconiveau waakzaam
Alleen voor indoorconcerten en outdoorfestivals zijn nog sneltests voorafgaand aan het event nodig. Overal kan 100 procent van de capaciteit worden benut, terwijl theaters en andere indoorlocaties qua ventilatie moeten voldoen aan het zogenoemde Bouwbesluit.

So far so good. Met een beetje geluk kelderen de besmettingscijfers en staan we binnenkort weer met z’n allen voor een podium te hossen!

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de evenementensector – van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport – en wordt ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Justitie en Veiligheid (JenV).