Popmuziek centraal in Tweede Kamer

Afgelopen maandag werd er gedebatteerd over de popnota ‘Naar Vore!’. Een initiatief van Peter Kwint (SP). Voor de popsector en muziekliefhebbers een belangrijk moment, want het is belangrijk om te investeren in onze Nederlandse talenten.

Het doel van de nota is de basis leggen voor het popbeleid van de komende periode. Door te investeren in talentontwikkeling, inclusiviteit, een eerlijke betaling van artiesten en speelplekken waar talent zijn weg vindt, kan popbeleid een volgende stap zetten.

Het subsidiestelsel zou beter moeten aansluiten bij de popsector. De popzalen-infrastructuur is van belang voor de ontwikkeling van talent en moet daarom in stand worden gehouden en de inkomstenpositie van de artiest moet worden versterkt.

Hoewel de kamer het belang van de popsector beaamde, kwamen er geen concrete plannen voort uit het debat. Dat heeft alles te maken met de demissionaire status van het kabinet. Kwint wist van te voren dat Van Engelshoven op dit moment geen toezeggingen kon doen. Zijn voornaamste doel is om zijn nota in de overdrachtsmap voor de nieuwe minister te krijgen.

Meer informatie lees je hier. Lees de popnota hier.