Steunfonds Muzikantendag stelt 600.000 euro beschikbaar voor jonge muzikanten

Steunfonds Muzikantendag stelt maar liefst 600.000 euro beschikbaar voor jonge muzikanten, om ze te ondersteunen bij het maken van nieuw werk.

Het Steunfonds Muzikantendag is een werkbijdrage, voor muzikanten die hun eigen nummers schrijven, die ondersteunt bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- beschikbaar. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit de muziekindustrie bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden. Aanvragen voor een werkbijdrage kunnen vanaf zaterdag 21 mei 2022 via het inschrijfformulier op de website van Muzikantendag worden ingediend. De inschrijfperiode sluit een maand later op maandag 20 juni 2022. In juli volgt de bekendmaking welke aanvragen zijn gehonoreerd.

Op 1 december 2022 vindt het Muzikantendag Showcase Festival plaats in Melkweg Amsterdam. Een aantal acts en artiesten die een werkbijdrage hebben ontvangen worden uitgenodigd om het nieuwe repertoire live uit te voeren tijdens het Showcase Festival.

Wie komen er in aanmerking?
Aanvragen staat open voor jonge makers; personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten willen vergaren met muziek en auteursrecht, maar zich nog in de eerste fase van de carrièreontwikkeling bevinden. Als band kun je geen aanvraag doen. Een individueel lid kan echter wél een aanvraag doen. Maximaal één lid per band.

Criteria
Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit verschillende hoeken van de muziekindustrie bepaalt aan de hand van de ingediende aanvragen wie in aanmerking komt voor een werkbijdrage. Daarbij wordt gelet op de al opgedane ervaring, het bereik van de muziek tot nu toe, de kwaliteit van het ingediende plan en de kwaliteit van de muziek.

Daarnaast is het van belang dat bij de selectie gekeken wordt naar een vertegenwoordiging van alle mogelijke genres, culturele diversiteit en mogelijke samenwerkingen die uit de aanvraag naar voren komen.

Heb je vragen? Mail naar steunfonds@muzikantendag.nl of bekijk de FAQ van De Muzikantendag.