Investeringsfonds Muziek 3 – Nu ook voor jonge makers

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, in totaal opnieuw € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’. Hiervan is € 1.910.000,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3.

Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en/of nieuwe exploitatie van bestaande werken. De door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen componisten, tekstschrijvers, uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek, Deel 3.

Welke ondersteuning biedt Investeringsfonds Muziek Deel 3?
Het Investeringsfonds Muziek Deel 3 verdeelt werkbijdragen onder componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Belangrijk onderscheid ten aanzien van de twee eerdere edities van het Investeringsfonds Muziek is dat op aanwijzing van het ministerie nu ook nadrukkelijk gekeken wordt naar jonge makers. Componisten en tekstschrijvers die de afgelopen jaren de eerste sporen hebben verdiend met het schrijven en maken van muziek en/of zijn afgestudeerd aan een muziekopleiding op MBO of HBO-niveau. Voor muziekuitgevers en de beroepsverenigingen de oproep om juist te kijken naar de doelgroep van jonge makers en deze nadrukkelijk te betrekken in de plannen die worden ingediend bij de aanvraag.

Je kunt ook aanspraak maken op het investeringsfonds als je geen lid bent van Buma/Stemra.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van het investeringsfonds op www.investeringsfondsmuziek3.nl