Groninger popmeeting verslag 2022

Woensdag 14 september vond de 10e editie van de Groninger popmeeting plaats in De Wolkenfabriek, op initiatief van POPgroningen in samenwerking met Paradigm. Het thema van de avond was: een duurzame toekomst. Vanuit dit thema gingen we aan de slag door middel van het met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te leren kennen en het inzicht krijgen in wat er speelt binnen de popsector.

Pitch GROENNN

Na het eerste drankje werd de avond geopend door gespreksleider Wilbert van de Kamp. Hierna trapte Marlene Boere (Hoofd Productie ESNS) de avond af met een pitch over een nieuw initiatief: GROENNN. Dit is een samenwerking tussen Noorderzon, ESNS, Bevrijdingsfestival en Paradigm gericht op het verduurzamen van evenementen. Hierbij willen ze een platform creëren voor innovatieve ontwikkeling in Noord-Nederland. Alle deelnemende partijen hebben veel kennis over duurzaamheid en zijn van plan deze krachten te gaan bundelen om ook als adviesorgaan te kunnen optreden. Ze kijken niet alleen naar duurzaamheid in binnen de productie maar ook naar de marketing kant. Het is vooral belangrijk constant in gesprek te blijven hoe alles duurzamer kan en wat er past bij welke organisatie. Ook in samenspraak met de gemeente.

Rondleiding Paradigm

Na de pitch van Marlene kregen we een rondleiding door Paul Grimmius (Paradigm) over het Paradigm terrein. Toen ze verhuisden van hun oude locatie aan de Helsinkistraat naar het suikerunieterrein begon het idee van duurzaamheid pas echt te dagen. Ze hadden toen een groot stuk eigen terrein + een eigen plek en gingen nadenken over hoe ze dit konden gaan inrichten en hoe dat duurzaam te doen.

Als eerst vertelt Paul dat ze veel gratis tweedehands materiaal ontvangen en dit gebruiken voor het gehele terrein, waaronder de bouw- en kunstwerken en podia. Zo is 70-80% op het terrein gemaakt van afval of tweedehands producten. Zo is de Dome – een podium in het midden van het terrein en 100% gemaakt van afvalmateriaal – voor een deel gemaakt van oude bushokjes en oude geluidswanden van de ringweg. Daarnaast gaan ze duurzame samenwerkingen aan met o.a. verschillende onderwijsinstellingen (ook speciaal onderwijs), waarbij er op het terrein wordt lesgegeven in een kantoorkeet en kinderen zich kunnen ontwikkelen door bijvoorbeeld buitenonderwijs en het bijhouden van de groentetuin. Wegens succes komen er ook een fietsenmaker op het terrein en een houtbewerkingsplaats voor afvalhout bij. Met tweedehands hout bouwen is duurzaam vertelt Paul, zo hebben ze ook een complete stage in het bos van hout. Dit bos is een voorbeeld voor hoe ze op meerdere plekken het terrein willen vergroenen.

Speeddaten

Teruggekomen bij De Wolkenfabriek vangt het speeddaten aan. Hierbij stonden er twee rijen stoelen tegenover elkaar en ging je met elkaar in gesprek. Op voorhand kreeg iedereen een blaadje met een aantal vragen om te stellen aan hun gesprekspartner. De vragen gingen over de functie binnen het popveld, wat duurzaamheid voor je betekent tot aan wat je kan betekenen voor de ander. Zo had je vier minuten om met elkaar te praten en schoof je daarna door naar de volgende. Dit onderdeel was vooral om connecties te leggen en elkaar beter te leren kennen. Eigenlijk waren de vier minuten bleken te kort omdat iedereen genoeg te vertellen had – maar deze gesprekken konden gelukkig voortgezet tijdens de aansluitende pauze of aan het einde van de avond bij de borrel.

Panelgesprek

Na de pauze hadden we als laatste onderdeel een panelgesprek met Paul Grimmius (Paradigm), Tommy Voortman (Beleidsadviseur Cultuur en Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Groningen) en Sjoerd Vriesema (Noordstaat, Lake Woozoo), met als thema: een duurzame toekomst voor de sector. Hierbij heeft duurzaamheid voor elk panellid weer een andere betekenis. Zo heeft het voor Paul betrekking op zijn terrein, hoe hij dit duurzaam kan indelen en de evenementen die Paradigm organiseert. Voor Sjoerd van Noordstaat gaat het vooral om het bouwen en onderhouden van een community. Hoe je dit toegankelijk maakt en een organische doorloop creëert van mensen. Dit doet hij door constant in contact te blijven met zijn doelgroep, de drempel laag te maken en te luisteren naar wat mensen belangrijk vinden. Ook de pandemie droeg bij aan een hechte gemeenschap omdat mensen weinig konden ondernemen en mensen zochten naar connectie. Paul kon zich hierin vinden omdat Paradigm ook te maken heeft met een community. Bij Tommy ligt dit anders omdat hij te maken heeft met een ander schaalniveau, een veel grotere gemeenschap.

Wat al snel naar voren komt is dat er een broedplaats uit Groningen verdwijnt, namelijk Backbone050. Er zijn daardoor weinig plekken in Groningen waar mensen zelf initiatief kunnen nemen om dingen te creëren en zelf op te zetten. De vraag aan Tommy is dan ook of hier een nieuwe plek voor in de plaats komt, maar voor nu is er nog geen andere ruimte om dit te verwezenlijken omdat de binnenstad vol zit en er geen leegstaande gebouwen zijn. Er is op deze manier wel een opening gekomen naar de gemeente omdat het duidelijk wordt dat de urgentie hoog is met betrekking tot dit onderwerp. Vanuit de genodigden komt daardoor de opmerking dat de gemeente slecht bereikbaar is. De vraag vanuit daar is dan ook: hoe kunnen we beter met elkaar in gesprek gaan? Hierbij stelt Sjoerd voor dat er een toegankelijk loket moet komen. Tommy geeft aan dat het moeilijk is om met iedereen individueel in gesprek te gaan, het is daarom belangrijk om met een grotere groep belanghebbenden bij de gemeente aan te komen zetten. Omdat het beleid altijd gaat over een grotere groep mensen.

De laatste vraag van de avond was: hoe moet duurzaamheid anders? Sjoerd vond het belangrijk dat er een broedplaats blijft bestaan. Paul sluit daarop aan en wil graag dat het beleid rondom tijdelijkheid herzien wordt. Dat makers een stem krijgen en serieus genomen worden op lange termijn. De stad moet betaalbaar blijven voor de makers. Hier haakt Tommy op in en zegt dat de gemeente dingen wil waarmaken voor de sector. Hierbij vertegenwoordigt GROENNN de hele sector tegenover de gemeente. Het contact met de gemeente is in ieder geval van de grond met uitzicht op beter contact in de toekomst.