Vrijdag 22 november 2019 werd voor de zevende keer een provinciebrede popmeeting gehouden, op initiatief van POPgroningen en VRIJDAG. Dit jaar in samenwerking met SPOT Groningen (locatie de Oosterpoort). Met het thema ‘Live’ gingen we deze avond interactief aan de slag en in gesprek om zo tot nieuwe inzichten te komen maar ook kennis te maken met elkaar. 

De avond werd gehost door Alexander Wabs die al snel de inleiding overliet aan Joey Ruchtie om wat meer te vertellen over SPOT Groningen en het ontstaan van de locatie. Dit werd gedaan door een rondleiding waarbij de genodigden een kijkje achter de schermen kregen. Deze avond vonden er drie uitverkochte concerten plaats en zagen we SPOT en de locatie in actie tijdens een topavond. 

Bij terugkomst werd de groep verdeeld over vier groepen die afzonderlijk de carrousel onderdelen bij langs gingen. Als de tijd was verstreken werd de airhorn ingezet en schoven de groepen door. Na twee sessies was er een pauzemoment met een gezamenlijk diner. Ook was er een mogelijkheid om namen aan te dragen voor potentiële Popgala Noord nominaties.

Carrousel onderdelen

Speeddate
Tijdens de speeddate o.l.v. Pascal Rakers (KopjeK) was er een plek van kennismaking. Met een vragenlijst gericht op de lokale popscene was er de mogelijkheid om het gesprek gericht te voeren. De speeddate zette aan tot nieuwe contacten en mogelijke samenwerkingen. Deelnemers waren overduidelijk nog niet uitgekletst als het tijd was om door te schuiven of naar het volgende onderdeel te gaan. Dit zorgde voor veel gespreksstof tijdens het gezamenlijke diner en de afsluitende borrel. Er bleek groot behoefte aan een plek om kennis te maken en de speeddate was dan ook een groot succes. 

Een overkill aan festivals, hoe zien we dit als kans?
Floor Oostra (SPOT groningen) was gespreksleider bij het carrousel onderdeel waarin gefocust werd op het onderwerp “Een overkill aan festivals, hoe zien we dit als kans?”. Waar het onderdeel begon als opdracht om na te denken over gerichte oplossingen, veranderde het gedurende avond in een sessie waarin er vooral gesproken werd met elkaar. Met verschillende partijen werden er ook verschillende perspectieven geboden. Is er echt een overkill aan festivals? Of is dit per subcultuur/niche verschillend. Wat is de invloed op je eigen partij?

De punten die hier o.a. uit voort kwamen is dat het in het Noorden anders is dan in de rest van Nederland. En dan met name de randstad. Niet alleen zien we in Groningen een groei in festivals die nationaal interessant kunnen zijn, dit betekent eventueel nieuwe interesse voor de kleinere festivals en andere programmering in omgeving Groningen. Zo is dit o.a. al bij een festival zoals Hongerige Wolf te merken. Ook bleken de meningen verdeeld als het ging om verschillende genres en scenes. Zo is het in de techno goed verzadigd met feesten maar is dit in het Noorden een stuk minder (maar nog steeds goed) vaak dan ergens anders in het land. Bij opkomend genre Hard Bass is er te merken dat er een trouwe fanbase is die bereid is om te reizen. Doortje Hiddema (assistent programmeur bij TivoliVredenburg) vertelde dat grote podia hun programmering aanpassen op basis van festivals die in de zomer meer aanwezig zijn, waardoor zij in de wintermaanden los gaan. De gezamenlijke conclusie is dat elke partij dit uit eigen perspectief moet benaderen en dat marktwerking + je doelgroep kennen enorm belangrijk is bij het inschatten van succes voor je eigen project. 

Branding
Bastiaan Nijbroek ging er bij het onderdeel ‘Branding’ vooral in gesprek met de genodigden over de “Why” van hun organisatie. Met inspiratie van deze TEDtalk werd er gewezen op de voordelen van deze werkwijze. Als de Why van je organisatie duidelijk is, is het makkelijker om gelijkgestemden te vinden voor samenwerkingen maar ook het bedenken van je marketingstrategie kan hierdoor versoepelen. Een van de mooie uitkomsten van dit onderdeel was de bevestiging voor velen dat ze heel goed wisten wat de waarom van hun organisatie was. Van VRIJDAG die kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk wil maken als een gedachtegoed vanuit de overheid tot een Brouwerij Martinus die een prachtig pand heeft die wel gebruikt en gedeeld moest worden met de buitenwereld. Met de bevestiging dat de waarom goed zat voor velen werd er gemotiveerd gedeeld over hoe dit tot nu toe al z’n vruchten heeft afgeworpen en werd er duidelijk hernieuwd enthousiasme aangewakkerd voor het voortzetten van deze kernwaarden. 

Sponsoring
Merlijn Poolman had de uitdaging om met het thema “sponsoring” bezig te gaan. Met een korte opdracht werd de toon snel gezet. Waar zou je sponsoring voor kunnen gebruiken en hoe kan je dit verkrijgen? Hierbij was het de bedoeling om het proces om te draaien. In plaats van een gesprek waarbij er gevraagd wordt om geld, het duidelijk maken wat hij/zij te bieden heeft met zijn of haar organisatie. Wat heeft de mogelijke sponsor eraan? Wordt er op maatschappelijk gebied iets moois behaald? In plaats van iets komen halen, iets bieden en daarvoor in ruil sponsoring ontvangen. Het omdenken kostte even wat tijd maar er was zeker een verandering zichtbaar. Aan het einde van de avond waarbij alle carrousel leiders hun bevindingen deelden, maakte Merlijn dit ook duidelijk. Het wordt een stuk makkelijk om in een korte tijd iets te bedenken om een sponsoring binnen te halen, wanneer je iets te bieden hebt in plaats van alleen iets komt halen. 

Aan het einde van de avond sloten we gezamenlijk af met een borrel in de foyer van SPOT Groningen. Met veel nieuwe connecties bleven mensen lang plakken en zijn er zelfs nieuwe samenwerkingen ontstaan waar we hopelijk snel de nieuwe ontwikkelingen van gaan zien. POPgroningen, SPOT Groningen en VRIJDAG kijken dan ook terug op een geslaagd editie en worden de eerste voorbereidingen voor de volgende editie in 2020 al weer uitgevoerd.